Algemene verkoopvoorwaarden

1. Welkom

Welkom op de online verkoopsite van Maison Léger SPRL. Het adres van onze website is : https://www.maisonleger.be.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling worden de relaties tussen Maison Léger SPRL en haar gebruikers beheerst door deze Algemene Voorwaarden, die worden geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en Maison Léger SPRL. Wanneer de Gebruiker de Site bezoekt, bevestigt hij dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en deze aanvaardt. Het voorgaande is van toepassing ongeacht of u de Site binnen of buiten België raadpleegt. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten van deze Site, zullen wij u op de hoogte stellen van de aanvullende voorwaarden, en zullen deze ook deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

De huidige Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke aankoop na wijziging houdt een aanvaarding door de klant in van de nieuwe voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden, mits daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de huidige Algemene Voorwaarden voorrang.

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte termen zijn, waar nodig, gedefinieerd in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden.


2. Nauwkeurigheid van de gegevens

De productinformatie en de prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie die de Gebruiker op de "Pagina Bestelinformatie" vindt, zijn vastgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Er worden regelmatig wijzigingen aan de inhoud aangebracht zonder dat u daarvan uitdrukkelijk op de hoogte wordt gebracht. Maison Léger SPRL probeert naar beste vermogen correcte informatie over de producten te verstrekken en de exacte kleur van de producten weer te geven. De gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat elk scherm een identieke kleur weergeeft, of dat deze kleur, bij ontvangst van het product, niet afwijkt. De kleuren van de verpakkingen en de geschenkverpakkingen variëren naargelang de voorraad en het seizoen, en daarom kan niet worden gegarandeerd dat ze exact overeenstemmen met die op de productfoto's.;

Maison Léger SPRL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van deze Site, met inbegrip van, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.


3. Prijzen

Alle prijzen zijn aangegeven op de Site. Ze zijn aangegeven inclusief btw en exclusief verzendkosten.


4. Online bestellen

Het is mogelijk om vanaf 18 jaar te bestellen..

Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan uw ‘mandje’;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Voer het leveringsadres in;
 • Vermeld het factureringsadres samen met de betalingsinformatie;
 • U wordt verzocht de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U krijgt de mogelijkheid om de samenvatting van uw bestelling te bekijken.
 • Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mail van Maison Léger SPRL waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Als u met een creditcard betaalt, ontvangt u ook een e-mail met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden verzonden (de ‘Shipping Notification E-mail’), ontvangt u ook een kennisgeving. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van mogelijke voorraadschommelingen. In geval van onverwachte voorraadtekorten zullen wij u op de hoogte brengen en behouden wij ons het recht voor om reserveringen voor een bestelling te annuleren.


5. Betaling

De betalingswijzen die wij aanvaarden worden op de Site vermeld. Het bedrag wordt aangerekend in euro. Stripe zal u ook een update sturen. Raadpleeg ook ons Vertrouwelijkheidsbeleid voor onze betalingsvoorwaarden via creditcard en de veiligheid hieromtrent.

U kunt uw aankopen ook met PayPal betalen. Als u deze optie kiest, wordt u automatisch doorgestuurd naar het beveiligde online betalingsplatform van PayPal, waar u wordt gevraagd in te loggen met uw PayPal-account. Als u op het moment van aankoop nog geen PayPal-account hebt, kunt u er een aanmaken.

Maison Léger SPRL blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de dag van de volledige betaling van de prijs en de eventuele verwijlintresten en/of schadevergoedingen.


6. Verkoopovereenkomst

Een ‘verkoop’ is de online aankoop van een artikel dat bij u thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. De aankoop vindt op dat moment plaats. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Maison Léger SPRL behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • In geval van ernstige twijfel over misbruik van rechten of kwade trouw van de klant;
 • Wanneer de voorraad uitgeput is of een artikel niet meer beschikbaar is;
 • In het geval van een ongeldig aanbod;
 • In geval van overmacht.


7. Leveringslanden en leveringsbeperkingen

Wij leveren in de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Polen, Portugal, Griekenland, Tsjechische Republiek, Hongarije en Ierland. Let op de volgende specificaties:

Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.

Leveringen in België en Frankrijk vinden plaats van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen. Voor andere landen worden de leveringen uitgevoerd van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

Bestelde producten worden geleverd in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van het eiland Man en de Kanaaleilanden.

Producten voor bestemmingen in continentaal Frankrijk, met uitzondering van de overzeese gebieden.

Producten voor bestemmingen op het Spaanse vasteland, met uitzondering van de Balearen en de Canarische Eilanden.


8. Leveringen

Producten worden alleen geleverd in landen waar de website levering toestaat (zie punt 7 hierboven). De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen 5 werkdagen. Een eventuele vertraging zal niet tot enige schadevergoeding leiden. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen extra kosten veroorzaken die op de Gebruiker zullen worden verhaald. Alle goederen worden verzonden van bij Maison Léger SPRL. Als uw bestelling niet op tijd geleverd is, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@maison-leger.be met vermelding van uw klant- of bestelnummer. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden niet in staat zijn uw bestelling binnen de 14 dagen na de bestelbevestigingsmail te verzenden, kunt u de bestelling kosteloos annuleren en krijgt u uw geld terug. De verzending gebeurt altijd door een professionele koerier. U stemt ermee in dat de zending kan worden afgeleverd aan een andere persoon dan de Aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Als de bestemmeling niet thuis is, ontvangt hij in de brievenbus een briefje van Bpost met de uitnodiging om het pakket bij Bpost af te halen.


9. Product met gebreken of verkeerde levering

Bij ontvangst dient u de producten onmiddellijk te inspecteren. Als u van mening bent dat de levering niet is zoals gevraagd, ondertekent u de leveringsbon niet en/of vermeldt u het probleem duidelijk op de bon van de koerier. In ieder geval dient u ons binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van het probleem, met vermelding van uw bestelnummer, via het volgende adres: info@maison-leger.be. Als het gebrek een fabricagefout is van Maison Léger of als Maison Léger SPRL de verkeerde producten heeft geleverd, zal Maison Léger SPRL de kosten voor het terugsturen van de goederen op zich nemen.


10. Verkoop op afstand

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering.

Als de consument gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Maison Léger SPRL. Goederen die speciaal voor de Gebruiker zijn ontworpen en/of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan hiervoor geen beroep doen op de afstandsclausule.

Teruggestuurde goederen worden alleen aanvaard door Maison Léger op voorwaarde dat u de verpakking niet hebt geopend, wat een garantie is voor hygiëne.

Artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht:

De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor:

  • 3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • 4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • 5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Voor een retourzending moet u de volgende procedure volgen:

 • Stap 1: : Contacteer ons en vermeld het bestelnummer. Wij zullen u onze retourinstructies per e-mail toesturen. De kosten van de retourzending zijn te uwen laste.
 • Stap 2: Verpak de goederen en stuur alleen ongebruikte goederen in de originele verpakking met de originele etiketten naar Maison Léger SPRL. De originele verpakking dient om beschadiging tijdens het terugzenden van de goederen te voorkomen.
 • Stap 3: Als u na stap 3 nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Indien u geen vragen hebt, dan dient u de goederen zo spoedig mogelijk binnen de 14 werkdagen na aflevering aan ons te retourneren.
 • Stap 4: Als de goederen in goede staat aankomen, wordt u zo snel mogelijk terugbetaald. Indien de goederen onvolledig of beschadigd aankomen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.


11. Beperking van aansprakelijkheid

Gebruik van de Site: Maison Léger SPRL is niet aansprakelijk voor enige onderbreking in de beschikbaarheid van de Site of de toegang ertoe, storingen die afhankelijk zijn van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ‘gederfde winst’).

Gebruik van de goederen: Maison Léger SPRL is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade aan eigendommen of enige andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou kunnen oplopen bij het gebruik van de goederen.

Leveringen en andere uitsluitingen: Maison Léger SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van welke termijnen ook, aangezien alle termijnen indicatief zijn en geen enkele vaste verplichting inhouden voor Maison Léger SPRL, noch voor enige andere schade die zij zou kunnen veroorzaken door haar fout of nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Schade of andere nadelen die door een van de partijen bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst niet konden worden voorzien, is van vergoeding uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Maison Léger SPRL zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product in kwestie.


12. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal via de Site

De verwijzing naar een andere website via onze Site dient uitsluitend ter informatie. De informatie op de Site mag alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Maison Léger SPRL. Het is verboden de diensten, de pagina's van de Site of de computercodes met betrekking tot de Site te wijzigen, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel te exploiteren en/of te delen.

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Maison Léger SPRL. De reproductie van afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

De informatie en suggesties die ons via de Site worden toegestuurd, kunnen zonder verbintenis en zonder vergoeding door Maison Léger SPRL worden gebruikt.


13. Stopzetting van de activiteiten

Maison Léger SPRL kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de verkoopovereenkomst opzeggen.


14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot deze Site worden beheerd door en zijn exclusief eigendom van Maison Léger SPRL. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal op de site te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, over te dragen, te reproduceren of te publiceren of in afgeleide werken te gebruiken. Dit is met uitzondering van het volgende: U mag de inhoud downloaden en er een kopie van maken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal, waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten, in zijn oorspronkelijke staat gebruikt. Het kopiëren of opslaan van enige inhoud anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is niet toegestaan.

Alle tekeningen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op onze Site of op onze producten, accessoires of verpakkingen staan, zijn en blijven exclusief eigendom van Maison Léger SPRL. De gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, om welke reden of voor welk doel ook, is ten strengste verboden.

De technologie wordt beheerd door Maison Léger SPRL en blijft haar exclusieve eigendom.


15. Vertrouwelijkheidsbeleid

Maison Léger SPRL erkent het belang van de persoonlijke levenssfeer. Klik hier voor ons vertrouwelijkheidsbeleid. Deze voorwaarden van het vertrouwelijkheidsbeleid zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Maison Léger SPRL. Door deze Site te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker impliciet ons Vertrouwelijkheidsbeleid. Door te bestellen via de Site van Maison Léger SPRL stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, de opvolging van de solvabiliteit, marketing en reclame. Maison Léger SPRL mag de gegevens opslaan, maar niet overdragen aan derden die geen relatie hebben met Maison Léger SPRL.;

De Gebruiker heeft recht op inzage en wijziging van alle gegevens en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing. Voor meer informatie wordt de Gebruiker verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.


16. Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden en alle bijlagen of supplementen daarbij;
 • Bestelling: het resultaat van het bestelproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Maison Léger SPRL: Maison Léger SPRL, met maatschappelijke zetel te 7850 Edingen, rue Montgomery 19, ingeschreven in het HR van Bergen onder het nummer 0463 953 572.
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, met name iemand die, door het adres van deze website in te typen of een link te volgen, op deze website terechtkomt en de website gebruikt voor informatiedoeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Stripe: het betalingsverwerkingsbedrijf, Stripe, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0459.360.623;
 • Site: verzameling van gelinkte pagina's, gegroepeerd op het universele web onder het adres van Maison Léger. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statistische informatie tot interactieve communicatie met multimediatoepassingen en de aankoop van producten.
 • Verkoop: de online aankoop van een artikel dat bij u thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. De verkoop vindt plaats op het moment van de ontvangst van de betaling.

 

Wetgeving

Geschillen met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of de huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Bergen, onder voorbehoud van het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden elektronisch bewijsmateriaal (bv. e-mails, back-ups, ...) in de context van hun relatie.

Indien een van deze clausules nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige clausules niettemin onverminderd van kracht en is deze voorwaarde van toepassing voor zover de wet dit toestaat.

Overeenkomstig art. 14.1 van de EU-verordening nr. 524/2013 kunt u ook gebruik maken van de alternatieve onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting biedt consumenten en ondernemers in de EU één loket voor het beslechten van hun geschillen over zowel nationale als grensoverschrijdende aankopen.

Conclusie

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten met de Gebruiker.

Indien u vragen, opmerkingen of technische problemen hebt met betrekking tot deze Site, kunt u contact opnemen op het volgende adres: info@maisonleger.be ou via le numéro de téléphone suivant: 0032 2 395 38 74.Ces Conditions Générales ont été mises à jour le 26/04/2022.

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen bij Maison Léger!

Abonneer u op onze newsletter en ontvang info
over onze nieuwigheden, promoties enz.